FORSTÅ DIN ELREGNING

Én samlet regning fra NRGi Elsalg

NRGi Elsalg er dit elselskab, og det er hos os, du køber den strøm, der fysisk leveres til dig af dit netselskab – dem der ejer ledningsnettet og elmålerne i dit område.

 

Ifølge loven skal vi som dit elselskab opkræve betaling for alle de ydelser, der vedrører køb og levering af strøm på din adresse. Ud over betaling for den strøm, du forbruger, opkræver vi derfor også abonnement og betaling til dit netselskab samt en række afgifter til staten. De beløb, vi opkræver på vegne af andre, viderefaktureres selvfølgelig uden tillæg.

 

Nedenfor finder du en guide, der hjælper dig med at forstå de enkelte poster på din elregning. 

 

Specificeret elregning

Ønsker du en mere detaljeret elregning, kan du vælge at få en specificeret elregning. Kontakt os her, så sørger vi for, at du fremover får en specificeret elregning. Prisen er den samme – uanset hvad du vælger. Får du allerede en specificeret elregning, kan du få hjælp til regningens enkelte poster i vores guide til specificeret elregning

{{invoiceCtrl.price | number}} kr.
{{invoiceCtrl.consumption | number}} kWh

Din elregning består af {{invoiceCtrl.categories.length}} dele:
  • {{category.label}}
Beløb og forbrug er gennemsnittet for den almene elforbruger.
Bevæg musen over cirkeldiagrammet, og se det specifikke beløb.

Eksempel på regning fra NRGi Elsalg

Afregningsperiode

Den periode regningen dækker.

Forbrug til fakturering

Dit forventede elforbrug i den ovennævnte periode.

Spot el (inkl. abonnement)

Navnet på dit elprodukt samt abonnement til NRGi Elsalg. Abonnementet er det samme, uanset hvor meget strøm du bruger, og dækker administration hos NRGi Elsalg.

Beløbet i denne linje beregnes som vist nedenfor:

Periodens elpris (øre/kWh) x dit forventede elforbrug i perioden (kWh - se dit forbrug over den grønne linje)
+ Abonnement til NRGi Elsalg (12,5 kr./md.)

Klimatillæg

Tillæg på 4 øre/kWh, hvis du har valgt at købe Klima el, dvs. el fra danske vindmøller.

Transport

Betaling til dit nelselskab for transport af din strøm samt drift og vedligeholdelse af elnettet.

PSO

PSO-afgift er en lovpligtig betaling, der bruges til at fremme miljøvenlig elproduktion samt forskning og udvikling på elområdet.

Afgift

Afgifter til staten.

Abonnement

Abonnement til dit netselskab. Benævnelsen kan variere fra netselskab til netselskab.

Rabat fra dit netselskab

En rabat nogle netselskaber vælger at give til forbrugerne i deres netområde.

Korrektioner for tidligere periode

I denne linje korrigeres for det, du tidligere har betalt for lidt eller for meget.
Dine elregninger er baseret på et forventet elforbrug i afregningsperioden. Først efter periodens afslutning - eller senere hvis du ikke har en fjernaflæst måler - kender vi dit faktiske forbrug i perioden.